V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných domů možnost získat finanční příspěvek

11.10.2018
V rámci dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 340 milionů korun.

Na co můžete získat příspěvek

Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun

Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun

Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete v textu výzvy a na: www.dotacedestovka.cz

Základní novinky v programu od 1. 10. 2018

O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).

Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Alokace programu se navyšuje na 340 mil. korun.

Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.

Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.

K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby a doklad o právní subjektivitě. Navíc je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Kdo může žádat
Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace
Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Jindřichohradecka